بررسی الگوریتم شناسایی اشیاء EfficientDet

شناسایی اشیاء مسیر طولانی را طی کرده است. از تکنیک های ابتدایی بینایی کامپیوتر برای تشخیص اشیا گرفته تا آشکارسازهای پیشرفته اشیا، پیشرفت ها شگفت انگیز بوده است. شبکه های عصبی کانولوشنال (CNN) نقش بزرگی در این انقلاب ایفا کرده اند. هدف آن است که شناساگر تا حد امکان دقیق باشد و همچنین به اندازه …

بررسی الگوریتم شناسایی اشیاء EfficientDet ادامه »