َشناسایی اشیاء

بررسی الگوریتم شناسایی اتوماتیک لنگرها(Anchors) در YOLOv5 و YOLOv7 

برخی از شبکه های عصبی کانولوشنال مانند نسخه های جدیدتر YOLO از لنگرها (Anchors)برای مکان یابی استفاده می کنند. بنابراین قبل از شروع آموزش شبکه،لازم است بر اساس داده هایی که در دسترس داریم نوع لنگرها را انتخاب کنیم. لنگر ها بر اساس سایز اشیاء موجود در دیتاست مانند یک مقدار ثابت برای مدل تعیین …

بررسی الگوریتم شناسایی اتوماتیک لنگرها(Anchors) در YOLOv5 و YOLOv7  ادامه »

بررسی الگوریتم شناسایی اشیاء EfficientDet

شناسایی اشیاء مسیر طولانی را طی کرده است. از تکنیک های ابتدایی بینایی کامپیوتر برای تشخیص اشیا گرفته تا آشکارسازهای پیشرفته اشیا، پیشرفت ها شگفت انگیز بوده است. شبکه های عصبی کانولوشنال (CNN) نقش بزرگی در این انقلاب ایفا کرده اند. هدف آن است که شناساگر تا حد امکان دقیق باشد و همچنین به اندازه …

بررسی الگوریتم شناسایی اشیاء EfficientDet ادامه »