Posts

word-image-1112-2
ترکیب ویژگی های فضایی در شناساگرهای یک مرحله‌ای
نمایش ویژگی های هرمی روشی رایج برای رسیدگی به چالش تغییرات مقیاس در تشخیص اشیاء است. با این حال، ناهماهنگی در مقیاس‌های ویژگی‌های مختلف یک محدودیت اصلی برای آشکارسازهای یک مرحله ای مبتنی بر هرم ویژگی است....
word-image-1023-1
بررسی الگوریتم شناسایی اتوماتیک لنگرها(Anchors) در YOLOv5 و YOLOv7 
برخی از شبکه های عصبی کانولوشنال مانند نسخه های جدیدتر YOLO از لنگرها (Anchors)برای مکان یابی استفاده می کنند. بنابراین قبل از شروع آموزش شبکه،لازم است بر اساس داده هایی که در دسترس داریم نوع لنگرها را...
word-image-988-1
بررسی الگوریتم شناسایی اشیاء EfficientDet
شناسایی اشیاء مسیر طولانی را طی کرده است. از تکنیک های ابتدایی بینایی کامپیوتر برای تشخیص اشیا گرفته تا آشکارسازهای پیشرفته اشیا، پیشرفت ها شگفت انگیز بوده است. شبکه های عصبی کانولوشنال (CNN) نقش بزرگی...